Chiều 16/11/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)


Tên album
Chiều 16/11/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/11/2023 4:56:56 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2023 05:04:26 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên họp.

Dung lượng: 474,58kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2023 05:04:26 CH

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn phát biểu.

Dung lượng: 491,48kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổii)

Ngày tạo: 16/11/2023 05:04:26 CH

Dung lượng: 970,65kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2023 05:04:26 CH

Dung lượng: 1,01MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2023 05:04:26 CH

Dung lượng: 1,02MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2023 05:04:26 CH

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất