Chiều 16/11/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)


Tên album
Chiều 16/11/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/11/2023 4:51:26 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2023 04:55:31 CH

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu.

Dung lượng: 521,06kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2023 04:55:31 CH

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu.

Dung lượng: 506,23kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2023 04:55:30 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên họp.

Dung lượng: 821,71kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2023 04:55:30 CH

Dung lượng: 1.021,98kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2023 04:55:30 CH

Dung lượng: 1,07MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2023 04:55:30 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên họp.

Dung lượng: 817,50kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất