Sáng 16/11/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)


Tên album
Sáng 16/11/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/11/2023 12:43:16 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2023 12:49:15 CH

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu.

Dung lượng: 417,56kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2023 12:49:15 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên họp.

Dung lượng: 383,42kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2023 12:49:15 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên họp.

Dung lượng: 685,14kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2023 12:49:15 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên họp.

Dung lượng: 872,78kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2023 12:49:15 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo về một số nội dung lớn tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Dung lượng: 989,31kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2023 12:49:15 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,28MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất