Chiều 13/11/2023: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (World Bank) khu vực Đông Á – Thái Bình Dương


Tên album
Chiều 13/11/2023: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (World Bank) khu vực Đông Á – Thái Bình Dương
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/11/2023 5:38:39 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (World Bank) khu vực Đông Á – Thái Bình Dương

Ngày tạo: 14/11/2023 05:41:10 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới khu vực Đông Á – Thái Bình Dương Manuela V. Ferro

Dung lượng: 1.020,08kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (World Bank) khu vực Đông Á – Thái Bình Dương

Ngày tạo: 14/11/2023 05:41:10 CH

Quang cảnh cuộc tiếp

Dung lượng: 1,35MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (World Bank) khu vực Đông Á – Thái Bình Dương

Ngày tạo: 14/11/2023 05:41:10 CH

Quang cảnh cuộc tiếp

Dung lượng: 1,40MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (World Bank) khu vực Đông Á – Thái Bình Dương

Ngày tạo: 14/11/2023 05:41:10 CH

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp

Dung lượng: 1,00MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (World Bank) khu vực Đông Á – Thái Bình Dương

Ngày tạo: 14/11/2023 05:41:10 CH

Quang cảnh cuộc tiếp

Dung lượng: 1,22MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (World Bank) khu vực Đông Á – Thái Bình Dương

Ngày tạo: 14/11/2023 05:41:10 CH

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp

Dung lượng: 1,06MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất