Chiều 14/11/2023: Khai mạc phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa 02 đợt của Kỳ họp thứ 6


Tên album
Chiều 14/11/2023: Khai mạc phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa 02 đợt của Kỳ họp thứ 6
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/11/2023 5:16:10 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Khai mạc phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa 02 đợt của Kỳ họp thứ 6

Ngày tạo: 14/11/2023 05:17:12 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

Dung lượng: 951,39kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa 02 đợt của Kỳ họp thứ 6

Ngày tạo: 14/11/2023 05:17:12 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,14MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa 02 đợt của Kỳ họp thứ 6

Ngày tạo: 14/11/2023 05:17:12 CH

Dung lượng: 1,01MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa 02 đợt của Kỳ họp thứ 6

Ngày tạo: 14/11/2023 05:17:12 CH

Dung lượng: 1,14MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa 02 đợt của Kỳ họp thứ 6

Ngày tạo: 14/11/2023 05:17:12 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

Dung lượng: 1,00MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa 02 đợt của Kỳ họp thứ 6

Ngày tạo: 14/11/2023 05:17:12 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

Dung lượng: 1,20MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất