Chiều 09/11/2023: Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng giai đoạn 2016-2023


Tên album
Chiều 09/11/2023: Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng giai đoạn 2016-2023
Nội dung mô tả
Ngày tạo
12/11/2023 6:50:10 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng giai đoạn 2016-2023

Ngày tạo: 12/11/2023 06:55:06 CH

Các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội chứng kiến Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2023-2026

Dung lượng: 1,26MB

Tải ảnh gốc

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng giai đoạn 2016-2023

Ngày tạo: 12/11/2023 06:55:06 CH

Hai cơ quan chụp ảnh lưu niệm.

Dung lượng: 1,20MB

Tải ảnh gốc

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng giai đoạn 2016-2023

Ngày tạo: 12/11/2023 06:55:06 CH

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2016 - 2023.

Dung lượng: 999,80kB

Tải ảnh gốc

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng giai đoạn 2016-2023

Ngày tạo: 12/11/2023 06:55:06 CH

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2016 - 2023.

Dung lượng: 878,91kB

Tải ảnh gốc

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng giai đoạn 2016-2023

Ngày tạo: 12/11/2023 06:55:06 CH

Dung lượng: 840,92kB

Tải ảnh gốc

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng giai đoạn 2016-2023

Ngày tạo: 12/11/2023 06:55:06 CH

Dung lượng: 873,56kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất