Chiều 10/11/2023: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024


Tên album
Chiều 10/11/2023: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/11/2023 10:03:55 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024

Ngày tạo: 11/11/2023 10:10:25 SA

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cùng các đại biểu tham gia biểu quyết.

Dung lượng: 1,06MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024

Ngày tạo: 11/11/2023 10:10:25 SA

Dung lượng: 1,01MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024

Ngày tạo: 11/11/2023 10:10:25 SA

Dung lượng: 924,93kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024

Ngày tạo: 11/11/2023 10:10:25 SA

Dung lượng: 838,77kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024

Ngày tạo: 11/11/2023 10:10:25 SA

Dung lượng: 951,17kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024

Ngày tạo: 11/11/2023 10:10:25 SA

Dung lượng: 856,32kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất