Sáng 10/11/2023: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024


Tên album
Sáng 10/11/2023: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/11/2023 10:03:40 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

Ngày tạo: 11/11/2023 10:23:56 SA

Các đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết.

Dung lượng: 1,16MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

Ngày tạo: 11/11/2023 10:23:56 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 1,08MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

Ngày tạo: 11/11/2023 10:23:56 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,40MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

Ngày tạo: 11/11/2023 10:23:56 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,37MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

Ngày tạo: 11/11/2023 10:23:56 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,45MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

Ngày tạo: 11/11/2023 10:23:56 SA

Dung lượng: 872,49kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất