Chiều 09/11/2023: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024


Tên album
Chiều 09/11/2023: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/11/2023 10:03:32 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Ngày tạo: 11/11/2023 10:33:01 SA

Dung lượng: 622,17kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Ngày tạo: 11/11/2023 10:33:01 SA

Các đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết.

Dung lượng: 1,07MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Ngày tạo: 11/11/2023 10:33:01 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Ngày tạo: 11/11/2023 10:33:01 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,29MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Ngày tạo: 11/11/2023 10:33:01 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,42MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Ngày tạo: 11/11/2023 10:33:01 SA

Dung lượng: 937,30kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất