Sáng 09/11/2023: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ


Tên album
Sáng 09/11/2023: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/11/2023 10:03:23 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ

Ngày tạo: 11/11/2023 10:43:45 SA

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Dung lượng: 1,33MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ

Ngày tạo: 11/11/2023 10:43:45 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,55MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ

Ngày tạo: 11/11/2023 10:43:45 SA

Đại biểu Bế Minh Đức - Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng phát biểu.

Dung lượng: 384,84kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ

Ngày tạo: 11/11/2023 10:43:45 SA

Dung lượng: 942,71kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ

Ngày tạo: 11/11/2023 10:43:45 SA

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ

Ngày tạo: 11/11/2023 10:43:45 SA

Dung lượng: 936,67kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất