Sáng 08/11/2023: Bế mạc Phiên họp Chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV


Tên album
Sáng 08/11/2023: Bế mạc Phiên họp Chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/11/2023 10:02:57 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bế mạc Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV

Ngày tạo: 11/11/2023 11:35:18 SA

Đại biểu Cầm Thị Mẫn - Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đặt câu hỏi chất vấn.

Dung lượng: 1,65MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV

Ngày tạo: 11/11/2023 11:35:18 SA

Dung lượng: 932,34kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV

Ngày tạo: 11/11/2023 11:35:18 SA

Dung lượng: 973,96kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV

Ngày tạo: 11/11/2023 11:35:18 SA

Dung lượng: 914,92kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV

Ngày tạo: 11/11/2023 11:35:18 SA

Dung lượng: 990,57kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV

Ngày tạo: 11/11/2023 11:35:18 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,45MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất