Chiều tối 07/11/2023: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình


Tên album
Chiều tối 07/11/2023: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/11/2023 12:00:00 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình

Ngày tạo: 09/11/2023 12:00:00 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu.

Dung lượng: 1,07MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình

Ngày tạo: 09/11/2023 12:00:00 SA

Các đại biểu thuộc HĐND tỉnh Thái Bình và đại biểu HĐND huyện Vũ Thư chụp ảnh lưu niệm tại Hội trường Diên Hồng.

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình

Ngày tạo: 09/11/2023 12:00:00 SA

Các đại biểu thuộc HĐND tỉnh Thái Bình và đại biểu HĐND huyện Vũ Thư tham quan Khu trưng bày khảo cổ tại Nhà Quốc hội.

Dung lượng: 1,50MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình

Ngày tạo: 09/11/2023 12:00:00 SA

Các đại biểu thuộc HĐND tỉnh Thái Bình và đại biểu HĐND huyện Vũ Thư tham quan Khu trưng bày khảo cổ tại Nhà Quốc hội.

Dung lượng: 1,58MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình

Ngày tạo: 09/11/2023 12:00:00 SA

Các đại biểu thuộc HĐND tỉnh Thái Bình và đại biểu HĐND huyện Vũ Thư tham quan Khu trưng bày khảo cổ tại Nhà Quốc hội.

Dung lượng: 1,41MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình

Ngày tạo: 09/11/2023 12:00:00 SA

Các đại biểu thuộc HĐND tỉnh Thái Bình và đại biểu HĐND huyện Vũ Thư tham quan Khu trưng bày khảo cổ tại Nhà Quốc hội.

Dung lượng: 1,43MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất