Sáng 06/11/2023: Khai mạc Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn


Tên album
Sáng 06/11/2023: Khai mạc Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn
Nội dung mô tả
Ngày tạo
07/11/2023 12:48:11 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Khai mạc Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn

Ngày tạo: 07/11/2023 09:26:12 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn

Dung lượng: 1,46MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn

Ngày tạo: 07/11/2023 09:26:12 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,48MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn

Ngày tạo: 07/11/2023 09:26:12 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,67MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn

Ngày tạo: 07/11/2023 09:26:12 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,56MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn

Ngày tạo: 07/11/2023 09:26:12 CH

Dung lượng: 1,26MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn

Ngày tạo: 07/11/2023 09:26:12 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,66MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất