Chiều 05/11/2023: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội thảo Giáo dục 2023


Tên album
Chiều 05/11/2023: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội thảo Giáo dục 2023
Nội dung mô tả
Ngày tạo
07/11/2023 12:47:35 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Khai mạc Hội thảo Giáo dục 2023

Ngày tạo: 12/11/2023 07:10:02 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo Hội thảo

Dung lượng: 1,08MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Hội thảo Giáo dục 2023

Ngày tạo: 12/11/2023 07:10:02 CH

TS. Đàm Quang Minh

Dung lượng: 1,21MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Hội thảo Giáo dục 2023

Ngày tạo: 12/11/2023 07:10:02 CH

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo

Dung lượng: 1,16MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Hội thảo Giáo dục 2023

Ngày tạo: 12/11/2023 07:10:02 CH

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Hội thảo Giáo dục 2023

Ngày tạo: 12/11/2023 07:10:02 CH

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo

Dung lượng: 1,13MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Hội thảo Giáo dục 2023

Ngày tạo: 12/11/2023 07:10:02 CH

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo

Dung lượng: 989,44kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất