Sáng 2/11/2023: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh


Tên album
Sáng 2/11/2023: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh
Nội dung mô tả
Sáng 02/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh đang có chuyến thăm chính thức cấp nhà nước đến Việt Nam.
Ngày tạo
04/11/2023 12:17:30 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh

Ngày tạo: 04/11/2023 12:29:00 SA

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh

Ngày tạo: 04/11/2023 12:28:59 SA

Dung lượng: 964,59kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh

Ngày tạo: 04/11/2023 12:29:00 SA

Dung lượng: 1,07MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh

Ngày tạo: 04/11/2023 12:29:00 SA

Dung lượng: 1,09MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh

Ngày tạo: 04/11/2023 12:29:00 SA

Dung lượng: 1,15MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh

Ngày tạo: 04/11/2023 12:29:00 SA

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất