Chiều 3/11/2023: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Đoàn đại biểu doanh nghiệp gia đình tiêu biểu cả nước


Tên album
Chiều 3/11/2023: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Đoàn đại biểu doanh nghiệp gia đình tiêu biểu cả nước
Nội dung mô tả
Chiều 3/11 tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt Đoàn đại biểu doanh nghiệp gia đình tiêu biểu cả nước.
Ngày tạo
04/11/2023 12:02:44 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Đoàn đại biểu doanh nghiệp gia đình tiêu biểu cả nước

Ngày tạo: 04/11/2023 12:13:15 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Đoàn đại biểu doanh nghiệp gia đình tiêu biểu cả nước

Ngày tạo: 04/11/2023 12:13:11 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Đoàn đại biểu doanh nghiệp gia đình tiêu biểu cả nước

Ngày tạo: 04/11/2023 12:13:15 SA

Dung lượng: 1,07MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Đoàn đại biểu doanh nghiệp gia đình tiêu biểu cả nước

Ngày tạo: 04/11/2023 12:13:15 SA

Dung lượng: 1,30MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Đoàn đại biểu doanh nghiệp gia đình tiêu biểu cả nước

Ngày tạo: 04/11/2023 12:13:15 SA

Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Tấn Công

Dung lượng: 1,01MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Đoàn đại biểu doanh nghiệp gia đình tiêu biểu cả nước

Ngày tạo: 04/11/2023 12:13:15 SA

Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Tấn Công

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất