Ngày 27/10/2023: Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng tiếp Hạ Nghị sĩ Australia, Chủ tịch Ban Thường vụ Liên hợp về Thủ đô và các Vùng lãnh thổ ngoại vi Alicia Payne


Tên album
Ngày 27/10/2023: Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng tiếp Hạ Nghị sĩ Australia, Chủ tịch Ban Thường vụ Liên hợp về Thủ đô và các Vùng lãnh thổ ngoại vi Alicia Payne
Nội dung mô tả
Ngày tạo
28/10/2023 12:57:21 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng tiếp Hạ Nghị sĩ Australia, Chủ tịch Ban Thường vụ Liên hợp về Thủ đô và các Vùng lãnh thổ ngoại vi Alicia Payne

Ngày tạo: 28/10/2023 12:59:15 CH

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng và Hạ Nghị sĩ Australia, Chủ tịch Ban Thường vụ Liên hợp về Thủ đô và các Vùng lãnh thổ ngoại vi Alicia Payne

Dung lượng: 1,65MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng tiếp Hạ Nghị sĩ Australia, Chủ tịch Ban Thường vụ Liên hợp về Thủ đô và các Vùng lãnh thổ ngoại vi Alicia Payne

Ngày tạo: 28/10/2023 12:59:15 CH

Dung lượng: 1,19MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng tiếp Hạ Nghị sĩ Australia, Chủ tịch Ban Thường vụ Liên hợp về Thủ đô và các Vùng lãnh thổ ngoại vi Alicia Payne

Ngày tạo: 28/10/2023 12:59:15 CH

Dung lượng: 1,02MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng tiếp Hạ Nghị sĩ Australia, Chủ tịch Ban Thường vụ Liên hợp về Thủ đô và các Vùng lãnh thổ ngoại vi Alicia Payne

Ngày tạo: 28/10/2023 12:59:15 CH

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại cuộc tiếp

Dung lượng: 1,34MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng tiếp Hạ Nghị sĩ Australia, Chủ tịch Ban Thường vụ Liên hợp về Thủ đô và các Vùng lãnh thổ ngoại vi Alicia Payne

Ngày tạo: 28/10/2023 12:59:15 CH

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu.

Dung lượng: 937,67kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng tiếp Hạ Nghị sĩ Australia, Chủ tịch Ban Thường vụ Liên hợp về Thủ đô và các Vùng lãnh thổ ngoại vi Alicia Payne

Ngày tạo: 28/10/2023 12:59:15 CH

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu.

Dung lượng: 952,40kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất