Chiều 25/10/2023: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn


Tên album
Chiều 25/10/2023: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn
Nội dung mô tả
Ngày tạo
25/10/2023 10:27:15 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn

Ngày tạo: 25/10/2023 10:33:32 CH

Quốc hội thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

Dung lượng: 1,35MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn

Ngày tạo: 25/10/2023 10:33:32 CH

Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên biểu quyết bằng hệ thống điện tử

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn

Ngày tạo: 25/10/2023 10:33:32 CH

Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai biểu quyết bằng hệ thống điện tử

Dung lượng: 996,45kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn

Ngày tạo: 25/10/2023 10:33:32 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc nội dung công tác lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Dung lượng: 1,16MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn

Ngày tạo: 25/10/2023 10:33:32 CH

Toàn cảnh phiên họp toàn thể tại hội trường của Quốc hội

Dung lượng: 1,46MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn

Ngày tạo: 25/10/2023 10:33:32 CH

Toàn cảnh phiên họp toàn thể tại hội trường của Quốc hội

Dung lượng: 1,42MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất