Sáng 25/10/2023: Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn


Tên album
Sáng 25/10/2023: Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn
Nội dung mô tả
Ngày tạo
25/10/2023 12:36:35 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn

Ngày tạo: 25/10/2023 12:40:29 CH

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu tín nhiệm.

Dung lượng: 950,48kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn

Ngày tạo: 25/10/2023 12:40:29 CH

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm.

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn

Ngày tạo: 25/10/2023 12:40:29 CH

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm.

Dung lượng: 844,72kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn

Ngày tạo: 25/10/2023 12:40:29 CH

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường bỏ phiếu tín nhiệm.

Dung lượng: 1,35MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn

Ngày tạo: 25/10/2023 12:40:29 CH

Dung lượng: 1,38MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn

Ngày tạo: 25/10/2023 12:40:29 CH

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm.

Dung lượng: 1,43MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất