Sáng 23/10/2023: Khai mạc Kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XV


Tên album
Sáng 23/10/2023: Khai mạc Kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/10/2023 12:28:14 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Khai mạc Kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 23/04/2024 10:41:58 SA

Dung lượng: 1,37MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 23/04/2024 10:41:58 SA

Dung lượng: 1,19MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 23/10/2023 12:34:00 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Kỳ họp

Dung lượng: 333,61kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 23/10/2023 12:34:00 CH

Quốc hội tiến hành nghi thức Lễ Chào cờ

Dung lượng: 1,68MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 23/10/2023 12:34:00 CH

Quốc hội tiến hành nghi thức Lễ Chào cờ

Dung lượng: 1,46MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 23/10/2023 12:34:00 CH

Quang cảnh phiên khai mạc Kỳ họp

Dung lượng: 1,71MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất