Sáng 16/10/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội


Tên album
Sáng 16/10/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/10/2023 1:48:47 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội

Ngày tạo: 16/10/2023 01:53:34 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 937,45kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội

Ngày tạo: 16/10/2023 01:53:34 CH

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tiếp thu, giải trình làm rõ một số nội dung được nêu tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 912,10kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội

Ngày tạo: 16/10/2023 01:53:34 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội

Ngày tạo: 16/10/2023 01:53:34 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,13MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội

Ngày tạo: 16/10/2023 01:53:34 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021-2025; Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Dung lượng: 971,87kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội

Ngày tạo: 16/10/2023 01:53:34 CH

Dung lượng: 975,01kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất