Sáng 13/10/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc trong triển khai 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2023


Tên album
Sáng 13/10/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc trong triển khai 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2023
Nội dung mô tả
Sáng 13/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc trong triển khai 03 chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021-2023 và đề xuất giải pháp, cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình trong thời gian tới.
Ngày tạo
13/10/2023 12:36:30 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc trong triển khai 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2023

Ngày tạo: 13/10/2023 12:42:20 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,15MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc trong triển khai 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2023

Ngày tạo: 13/10/2023 12:42:20 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu.

Dung lượng: 1,01MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc trong triển khai 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2023

Ngày tạo: 13/10/2023 12:42:20 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 1,97MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc trong triển khai 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2023

Ngày tạo: 13/10/2023 12:42:20 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc trong triển khai 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2023

Ngày tạo: 13/10/2023 12:42:20 CH

Dung lượng: 1,02MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc trong triển khai 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2023

Ngày tạo: 13/10/2023 12:42:20 CH

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất