Chiều 5/10/2023: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sengphet Houngboungnuang


Tên album
Chiều 5/10/2023: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sengphet Houngboungnuang
Nội dung mô tả
Chiều 05/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sengphet Houngboungnuang đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Ngày tạo
06/10/2023 2:00:15 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sengphet Houngboungnuang

Ngày tạo: 06/10/2023 02:03:49 CH

Dung lượng: 948,82kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sengphet Houngboungnuang

Ngày tạo: 06/10/2023 02:03:49 CH

Dung lượng: 1.013,00kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sengphet Houngboungnuang

Ngày tạo: 06/10/2023 02:03:49 CH

Dung lượng: 1,01MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sengphet Houngboungnuang

Ngày tạo: 06/10/2023 02:03:49 CH

Dung lượng: 1,14MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sengphet Houngboungnuang

Ngày tạo: 06/10/2023 02:03:49 CH

Dung lượng: 1,30MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sengphet Houngboungnuang

Ngày tạo: 06/10/2023 02:03:49 CH

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất