Chiều 19/9/2023: Phiên toàn thể: Tăng cường năng lượng nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững


Tên album
Chiều 19/9/2023: Phiên toàn thể: Tăng cường năng lượng nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững
Nội dung mô tả
Ngày tạo
20/09/2023 12:00:00 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên toàn thể: Tăng cường năng lượng nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững

Ngày tạo: 20/09/2023 12:00:00 SA

Quang cảnh phiên họp toàn thể

Dung lượng: 1,08MB

Tải ảnh gốc

Phiên toàn thể: Tăng cường năng lượng nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững

Ngày tạo: 20/09/2023 12:00:00 SA

Quang cảnh phiên thảo luận bàn tròn

Dung lượng: 1,43MB

Tải ảnh gốc

Phiên toàn thể: Tăng cường năng lượng nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững

Ngày tạo: 20/09/2023 12:00:00 SA

Ông Sebastian Eckardt, Giám đốc khối nghiệp vụ kinh tế vĩ mô, thương mại và đầu tư - khu vực Đông Á Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới

Dung lượng: 1,24MB

Tải ảnh gốc

Phiên toàn thể: Tăng cường năng lượng nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững

Ngày tạo: 20/09/2023 12:00:00 SA

Ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp SamSung Việt Nam phát biểu.

Dung lượng: 1,18MB

Tải ảnh gốc

Phiên toàn thể: Tăng cường năng lượng nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững

Ngày tạo: 20/09/2023 12:00:00 SA

Quang cảnh phiên họp toàn thể

Dung lượng: 1,17MB

Tải ảnh gốc

Phiên toàn thể: Tăng cường năng lượng nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững

Ngày tạo: 20/09/2023 12:00:00 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 1,12MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất