Ngày 17/9/2023: Các đại biểu dự Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tham quan Vịnh Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN


Tên album
Ngày 17/9/2023: Các đại biểu dự Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tham quan Vịnh Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN
Nội dung mô tả
Ngày tạo
17/09/2023 2:27:01 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Các đại biểu dự Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tham quan Vịnh Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN

Ngày tạo: 17/09/2023 02:28:19 CH

Dung lượng: 914,66kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu dự Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tham quan Vịnh Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN

Ngày tạo: 17/09/2023 02:28:19 CH

Dung lượng: 465,27kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu dự Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tham quan Vịnh Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN

Ngày tạo: 17/09/2023 02:28:19 CH

Dung lượng: 608,78kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu dự Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tham quan Vịnh Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN

Ngày tạo: 17/09/2023 02:28:19 CH

Dung lượng: 582,96kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu dự Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tham quan Vịnh Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN

Ngày tạo: 17/09/2023 02:28:19 CH

Dung lượng: 467,69kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu dự Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tham quan Vịnh Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN

Ngày tạo: 17/09/2023 02:28:19 CH

Dung lượng: 424,83kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất