Ngày 17/9/2023: Đoàn đại biểu dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 thăm Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh


Tên album
Ngày 17/9/2023: Đoàn đại biểu dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 thăm Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Nội dung mô tả
Ngày 17/9, tại tỉnh Quảng Ninh, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội đã dẫn đầu Đoàn đại biểu tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 thăm Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh.
Ngày tạo
17/09/2023 2:24:33 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ngày 17/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dẫn đầu Đoàn đại biểu dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tham quan Vịnh Hạ Long

Ngày tạo: 17/09/2023 02:35:32 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu vực Đoàn đến dự

Dung lượng: 186,78kB

Tải ảnh gốc

Ngày 17/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dẫn đầu Đoàn đại biểu dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tham quan Vịnh Hạ Long

Ngày tạo: 17/09/2023 02:35:32 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu vực Đoàn đến dự

Dung lượng: 146,13kB

Tải ảnh gốc

Ngày 17/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dẫn đầu Đoàn đại biểu dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tham quan Vịnh Hạ Long

Ngày tạo: 17/09/2023 02:35:32 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu vực Đoàn đến dự

Dung lượng: 179,39kB

Tải ảnh gốc

Ngày 17/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dẫn đầu Đoàn đại biểu dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tham quan Vịnh Hạ Long

Ngày tạo: 17/09/2023 02:35:32 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu vực Đoàn đến dự

Dung lượng: 322,78kB

Tải ảnh gốc

Ngày 17/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dẫn đầu Đoàn đại biểu dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tham quan Vịnh Hạ Long

Ngày tạo: 17/09/2023 02:35:32 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu vực Đoàn đến dự

Dung lượng: 217,38kB

Tải ảnh gốc

Ngày 17/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dẫn đầu Đoàn đại biểu dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tham quan Vịnh Hạ Long

Ngày tạo: 17/09/2023 02:35:32 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu vực Đoàn đến dự

Dung lượng: 172,58kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất