Chiều 16/9/2023: Lễ Bế mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9


Tên album
Chiều 16/9/2023: Lễ Bế mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/09/2023 2:40:30 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Lễ Bế mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 (Ảnh: TTXVN)

Ngày tạo: 16/09/2023 06:10:14 CH

Dung lượng: 1,89MB

Tải ảnh gốc

Lễ Bế mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 (Ảnh: TTXVN)

Ngày tạo: 16/09/2023 06:12:29 CH

Dung lượng: 1,31MB

Tải ảnh gốc

Lễ Bế mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 (Ảnh: TTXVN)

Ngày tạo: 16/09/2023 06:12:29 CH

Dung lượng: 1,59MB

Tải ảnh gốc

Lễ Bế mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 (Ảnh: TTXVN)

Ngày tạo: 16/09/2023 06:12:29 CH

Dung lượng: 1,74MB

Tải ảnh gốc

Lễ Bế mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 (Ảnh: TTXVN)

Ngày tạo: 16/09/2023 06:12:29 CH

Dung lượng: 1,09MB

Tải ảnh gốc

Lễ Bế mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 (Ảnh: TTXVN)

Ngày tạo: 16/09/2023 06:12:29 CH

Dung lượng: 1.020,48kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất