Nhân dịp Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt 20 thanh niên Việt Nam tiêu biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN


Tên album
Nhân dịp Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt 20 thanh niên Việt Nam tiêu biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/09/2023 10:34:47 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt 20 thanh niên Việt Nam tiêu biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Ngày tạo: 16/09/2023 10:36:07 SA

Dung lượng: 469,30kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt 20 thanh niên Việt Nam tiêu biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Ngày tạo: 16/09/2023 10:36:07 SA

Dung lượng: 367,57kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt 20 thanh niên Việt Nam tiêu biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Ngày tạo: 16/09/2023 10:36:07 SA

Dung lượng: 478,00kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt 20 thanh niên Việt Nam tiêu biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Ngày tạo: 16/09/2023 10:36:07 SA

Dung lượng: 455,12kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt 20 thanh niên Việt Nam tiêu biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Ngày tạo: 16/09/2023 10:36:07 SA

Dung lượng: 412,24kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt 20 thanh niên Việt Nam tiêu biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Ngày tạo: 16/09/2023 10:36:07 SA

Dung lượng: 429,20kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất