Sáng 08/9/2023: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì phiên họp thứ hai triển khai đề tài cấp bộ đặc biệt “Quốc hội Việt Nam - 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”


Tên album
Sáng 08/9/2023: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì phiên họp thứ hai triển khai đề tài cấp bộ đặc biệt “Quốc hội Việt Nam - 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”
Nội dung mô tả
Ngày tạo
08/09/2023 1:23:23 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì phiên họp thứ hai triển khai đề tài cấp bộ đặc biệt “Quốc hội Việt Nam - 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”

Ngày tạo: 08/09/2023 01:28:17 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định – Chủ nhiệm đề tài chủ trì phiên họp.

Dung lượng: 1,10MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì phiên họp thứ hai triển khai đề tài cấp bộ đặc biệt “Quốc hội Việt Nam - 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”

Ngày tạo: 08/09/2023 01:28:17 CH

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì phiên họp thứ hai triển khai đề tài cấp bộ đặc biệt “Quốc hội Việt Nam - 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”

Ngày tạo: 08/09/2023 01:28:17 CH

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 1,02MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì phiên họp thứ hai triển khai đề tài cấp bộ đặc biệt “Quốc hội Việt Nam - 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”

Ngày tạo: 08/09/2023 01:28:17 CH

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển - Phó Chủ nhiệm đề tài báo cáo tại phiên họp.

Dung lượng: 1,05MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì phiên họp thứ hai triển khai đề tài cấp bộ đặc biệt “Quốc hội Việt Nam - 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”

Ngày tạo: 08/09/2023 01:28:17 CH

Thành viên đề tài và các đại biểu dự phiên họp.

Dung lượng: 896,59kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì phiên họp thứ hai triển khai đề tài cấp bộ đặc biệt “Quốc hội Việt Nam - 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”

Ngày tạo: 08/09/2023 01:28:17 CH

Thành viên đề tài và các đại biểu dự phiên họp.

Dung lượng: 939,62kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất