Sáng 28/8/2023: Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi)


Tên album
Sáng 28/8/2023: Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
28/08/2023 1:27:39 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

Ngày tạo: 28/08/2023 01:39:23 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 866,02kB

Tải ảnh gốc

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

Ngày tạo: 28/08/2023 01:39:23 CH

Đại biểu Đặng Bích Ngọc - Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình phát biểu.

Dung lượng: 615,79kB

Tải ảnh gốc

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

Ngày tạo: 28/08/2023 01:39:23 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 1,07MB

Tải ảnh gốc

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

Ngày tạo: 28/08/2023 01:39:23 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,38MB

Tải ảnh gốc

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

Ngày tạo: 28/08/2023 01:39:23 CH

Dung lượng: 1.001,16kB

Tải ảnh gốc

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

Ngày tạo: 28/08/2023 01:39:23 CH

Dung lượng: 968,37kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất