Chiều 25/8/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)


Tên album
Chiều 25/8/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Chiều 25/8/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)
Ngày tạo
25/08/2023 2:11:05 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

Ngày tạo: 25/08/2023 03:02:59 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Dung lượng: 1,55MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

Ngày tạo: 25/08/2023 04:26:51 CH

Trưởng Ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Đậu Anh Tuấn

Dung lượng: 1,34MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

Ngày tạo: 25/08/2023 04:26:51 CH

Trưởng Ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Đậu Anh Tuấn

Dung lượng: 1,35MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

Ngày tạo: 25/08/2023 04:26:51 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh

Dung lượng: 1,26MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

Ngày tạo: 25/08/2023 04:26:51 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh

Dung lượng: 1,42MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

Ngày tạo: 25/08/2023 04:26:51 CH

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh

Dung lượng: 1,41MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất