Sáng 25/8/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đất đai (sửa đổi)


Tên album
Sáng 25/8/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
25/08/2023 8:12:37 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 25/08/2023 11:08:42 SA

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu.

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 25/08/2023 11:08:42 SA

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh phát biểu.

Dung lượng: 1,26MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 25/08/2023 11:08:42 SA

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu.

Dung lượng: 1,07MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 25/08/2023 11:08:42 SA

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh phát biểu.

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 25/08/2023 11:17:10 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 25/08/2023 11:27:44 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu.

Dung lượng: 1,09MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất