Chiều 24/8/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)


Tên album
Chiều 24/8/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/08/2023 3:49:53 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Ngày tạo: 24/08/2023 04:45:32 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 1,23MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Ngày tạo: 24/08/2023 04:56:07 CH

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu.

Dung lượng: 1,44MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Ngày tạo: 24/08/2023 03:53:13 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,34MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Ngày tạo: 24/08/2023 03:53:12 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Ngày tạo: 24/08/2023 03:53:13 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo

Dung lượng: 1,13MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Ngày tạo: 24/08/2023 03:53:13 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất