Sáng 24/8/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Sáng 24/8/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Sáng 24/8/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước
Ngày tạo
24/08/2023 12:40:01 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 24/08/2023 12:44:29 CH

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Dung lượng: 1,10MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 24/08/2023 12:44:29 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,06MB

Tải ảnh gốc

DSC_8885

Ngày tạo: 24/08/2023 12:45:05 CH

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

Dung lượng: 1.014,56kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 24/08/2023 12:44:29 CH

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Dung lượng: 1.009,29kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 24/08/2023 12:44:29 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh

Dung lượng: 1,19MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 24/08/2023 12:44:29 CH

Thành viên Chính phủ tại phiên họp

Dung lượng: 1,08MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất