Sáng 17/8/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)


Tên album
Sáng 17/8/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
17/08/2023 2:30:28 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Ngày tạo: 18/08/2023 12:01:21 SA

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Ngày tạo: 18/08/2023 12:01:21 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 1.017,50kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Ngày tạo: 18/08/2023 12:01:21 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,38MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Ngày tạo: 18/08/2023 12:01:21 SA

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trình bày tờ trình.

Dung lượng: 829,34kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Ngày tạo: 18/08/2023 12:01:21 SA

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu tài liệu

Dung lượng: 1,12MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Ngày tạo: 18/08/2023 12:01:21 SA

Dung lượng: 983,09kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất