Chiều 14/8/2023: Bế mạc phiên họp thứ 24 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Tên album
Chiều 14/8/2023: Bế mạc phiên họp thứ 24 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/08/2023 5:56:11 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bế mạc phiên họp thứ 24 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 14/08/2023 05:57:39 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp

Dung lượng: 1,01MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp thứ 24 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 14/08/2023 05:57:39 CH

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự phiên họp

Dung lượng: 954,83kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp thứ 24 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 14/08/2023 05:57:39 CH

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự phiên họp

Dung lượng: 977,04kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp thứ 24 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 14/08/2023 05:57:39 CH

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự phiên họp

Dung lượng: 704,10kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp thứ 24 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 14/08/2023 05:57:39 CH

Các đại biểu, khách mời tham dự phiên họp

Dung lượng: 723,39kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp thứ 24 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 14/08/2023 05:57:39 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp

Dung lượng: 764,58kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất