Chiều 14/8/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 5 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội


Tên album
Chiều 14/8/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 5 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/08/2023 5:48:44 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 5 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội

Ngày tạo: 14/08/2023 05:54:33 CH

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã báo cáo tóm tắt việc tổng kết Kỳ họp thứ 5 và bước đầu việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Dung lượng: 739,42kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 5 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội

Ngày tạo: 14/08/2023 05:54:33 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Dung lượng: 771,03kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 5 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội

Ngày tạo: 14/08/2023 05:54:33 CH

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã báo cáo tóm tắt việc tổng kết Kỳ họp thứ 5 và bước đầu việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Dung lượng: 652,41kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 5 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội

Ngày tạo: 14/08/2023 05:54:33 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu điều hành nội dung phiên họp.

Dung lượng: 1,00MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 5 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội

Ngày tạo: 14/08/2023 05:54:33 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu điều hành nội dung phiên họp.

Dung lượng: 1.007,63kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 5 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội

Ngày tạo: 14/08/2023 05:54:33 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu điều hành nội dung phiên họp.

Dung lượng: 1.016,05kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất