Chiều 14/8/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo kết quả giám sát bước đầu về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông


Tên album
Chiều 14/8/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo kết quả giám sát bước đầu về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/08/2023 1:34:18 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo kết quả giám sát bước đầu về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Ngày tạo: 14/08/2023 01:38:26 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng Đoàn giám sát điều hành nội dung Phiên họp

Dung lượng: 820,41kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo kết quả giám sát bước đầu về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Ngày tạo: 14/08/2023 01:38:26 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng Đoàn giám sát điều hành nội dung Phiên họp

Dung lượng: 771,03kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo kết quả giám sát bước đầu về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Ngày tạo: 14/08/2023 01:38:26 CH

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự Phiên họp

Dung lượng: 950,96kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo kết quả giám sát bước đầu về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Ngày tạo: 14/08/2023 01:38:26 CH

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự Phiên họp

Dung lượng: 954,83kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo kết quả giám sát bước đầu về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Ngày tạo: 14/08/2023 01:38:26 CH

Dung lượng: 636,94kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo kết quả giám sát bước đầu về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Ngày tạo: 14/08/2023 01:38:26 CH

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự Phiên họp

Dung lượng: 977,04kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất