Chiều 13/8/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ


Tên album
Chiều 13/8/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/08/2023 1:21:47 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Ngày tạo: 14/08/2023 01:28:31 CH

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trình bày Tờ trình về Dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Dung lượng: 1,24MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Ngày tạo: 14/08/2023 01:28:31 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 1,17MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Ngày tạo: 14/08/2023 01:28:31 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 1,20MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Ngày tạo: 14/08/2023 01:28:31 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 813,08kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Ngày tạo: 14/08/2023 01:28:31 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 853,37kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Ngày tạo: 14/08/2023 01:28:31 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 1.005,96kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất