Sáng 03/8/2023: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị của Văn phòng Quốc hội


Tên album
Sáng 03/8/2023: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị của Văn phòng Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
04/08/2023 12:00:00 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị của Văn phòng Quốc hội

Ngày tạo: 04/08/2023 12:00:00 SA

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Dung lượng: 1,14MB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị của Văn phòng Quốc hội

Ngày tạo: 04/08/2023 12:00:00 SA

Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Trịnh Ngọc Tuấn báo cáo về công việc triển khai trong tháng 7 và nhiệm vụ thực hiện trong tháng 8 của Văn phòng Quốc hội.

Dung lượng: 1,18MB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị của Văn phòng Quốc hội

Ngày tạo: 04/08/2023 12:00:00 SA

Dung lượng: 970,45kB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị của Văn phòng Quốc hội

Ngày tạo: 04/08/2023 12:00:00 SA

Lãnh đạo các Vụ, đơn vị của Văn phòng Quốc hội tham dự cuộc họp.

Dung lượng: 1,02MB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị của Văn phòng Quốc hội

Ngày tạo: 04/08/2023 12:00:00 SA

Lãnh đạo các Vụ, đơn vị của Văn phòng Quốc hội tham dự cuộc họp.

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị của Văn phòng Quốc hội

Ngày tạo: 04/08/2023 12:00:00 SA

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất