Chiều 03/8/2023: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam


Tên album
Chiều 03/8/2023: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam
Nội dung mô tả
Ngày tạo
06/08/2023 10:09:45 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam

Ngày tạo: 06/08/2023 10:31:08 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà và Đại sứ Cuba Orlando Nicolás Hernández Guillén

Dung lượng: 1,14MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam

Ngày tạo: 06/08/2023 10:31:08 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà và Đại sứ Cuba Orlando Nicolás Hernández Guillén

Dung lượng: 1,20MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam

Ngày tạo: 06/08/2023 10:31:08 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà chào đón các đại biểu, cán bộ Đại sứ quán Cuba

Dung lượng: 1.005,41kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam

Ngày tạo: 06/08/2023 10:31:08 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà chào đón các đại biểu, cán bộ Đại sứ quán Cuba

Dung lượng: 1,07MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam

Ngày tạo: 06/08/2023 10:31:08 CH

Quang cảnh cuộc tiếp

Dung lượng: 1,36MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam

Ngày tạo: 06/08/2023 10:31:08 CH

Quang cảnh cuộc tiếp

Dung lượng: 1,24MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất