Sáng 03/8/2023: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong tiếp Phó Đại sứ, Đại biện Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam


Tên album
Sáng 03/8/2023: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong tiếp Phó Đại sứ, Đại biện Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam
Nội dung mô tả
Ngày tạo
06/08/2023 10:09:37 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong tiếp Phó Đại sứ, Đại biện Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam

Ngày tạo: 07/08/2023 07:37:10 SA

Quang cảnh cuộc tiếp

Dung lượng: 1,15MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong tiếp Phó Đại sứ, Đại biện Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam

Ngày tạo: 07/08/2023 07:37:10 SA

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Đức Đôn Tuấn Phong và Phó Đại sứ, Đại biện Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam Simon Kreye.

Dung lượng: 1,17MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong tiếp Phó Đại sứ, Đại biện Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam

Ngày tạo: 07/08/2023 07:37:10 SA

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Đức Đôn Tuấn Phong và Phó Đại sứ, Đại biện Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam Simon Kreye.

Dung lượng: 1,32MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong tiếp Phó Đại sứ, Đại biện Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam

Ngày tạo: 07/08/2023 07:37:10 SA

Quang cảnh cuộc tiếp

Dung lượng: 1,18MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong tiếp Phó Đại sứ, Đại biện Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam

Ngày tạo: 07/08/2023 07:37:10 SA

Quang cảnh cuộc tiếp

Dung lượng: 1,18MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong tiếp Phó Đại sứ, Đại biện Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam

Ngày tạo: 07/08/2023 07:37:10 SA

Quang cảnh cuộc tiếp

Dung lượng: 1,18MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất