Chiều 02/8/2023: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp Đại sứ Armenia tại Việt Nam


Tên album
Chiều 02/8/2023: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp Đại sứ Armenia tại Việt Nam
Nội dung mô tả
Ngày tạo
06/08/2023 10:09:29 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp Đại sứ Armenia tại Việt Nam

Ngày tạo: 07/08/2023 07:42:16 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà và Đại sứ Armenia tại Việt Nam Vahram Kazhoyan

Dung lượng: 1,20MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp Đại sứ Armenia tại Việt Nam

Ngày tạo: 07/08/2023 07:42:16 SA

Đại sứ Armenia tại Việt Nam Vahram Kazhoyan phát biểu.

Dung lượng: 1,27MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp Đại sứ Armenia tại Việt Nam

Ngày tạo: 07/08/2023 07:42:16 SA

Đại sứ Armenia tại Việt Nam Vahram Kazhoyan phát biểu.

Dung lượng: 1,36MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp Đại sứ Armenia tại Việt Nam

Ngày tạo: 07/08/2023 07:42:16 SA

Các đại biểu tham dự buổi tiếp.

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp Đại sứ Armenia tại Việt Nam

Ngày tạo: 07/08/2023 07:42:16 SA

Các đại biểu tham dự buổi tiếp.

Dung lượng: 1,18MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp Đại sứ Armenia tại Việt Namv

Ngày tạo: 07/08/2023 07:42:16 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tại cuộc tiếp.

Dung lượng: 1,45MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất