Sáng 14/7/2023: Văn phòng Quốc hội làm việc với ĐBQH Nguyễn Anh Trí về việc hỗ trợ trình dự án luật Chuyển đổi giới tính


Tên album
Sáng 14/7/2023: Văn phòng Quốc hội làm việc với ĐBQH Nguyễn Anh Trí về việc hỗ trợ trình dự án luật Chuyển đổi giới tính
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/07/2023 5:09:53 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Văn phòng Quốc hội làm việc với ĐBQH Nguyễn Anh Trí về việc hỗ trợ trình dự án luật Chuyển đổi giới tính

Ngày tạo: 14/07/2023 05:12:29 CH

Quang cảnh cuộc làm việc

Dung lượng: 938,13kB

Tải ảnh gốc

Văn phòng Quốc hội làm việc với ĐBQH Nguyễn Anh Trí về việc hỗ trợ trình dự án luật Chuyển đổi giới tính

Ngày tạo: 14/07/2023 05:12:29 CH

Dung lượng: 752,69kB

Tải ảnh gốc

Văn phòng Quốc hội làm việc với ĐBQH Nguyễn Anh Trí về việc hỗ trợ trình dự án luật Chuyển đổi giới tính

Ngày tạo: 14/07/2023 05:12:29 CH

Các đại biểu tại cuộc làm việc

Dung lượng: 823,12kB

Tải ảnh gốc

Văn phòng Quốc hội làm việc với ĐBQH Nguyễn Anh Trí về việc hỗ trợ trình dự án luật Chuyển đổi giới tính

Ngày tạo: 14/07/2023 05:12:29 CH

Các đại biểu tại cuộc làm việc

Dung lượng: 835,07kB

Tải ảnh gốc

Văn phòng Quốc hội làm việc với ĐBQH Nguyễn Anh Trí về việc hỗ trợ trình dự án luật Chuyển đổi giới tính

Ngày tạo: 14/07/2023 05:12:29 CH

Các đại biểu tại cuộc làm việc

Dung lượng: 865,00kB

Tải ảnh gốc

Văn phòng Quốc hội làm việc với ĐBQH Nguyễn Anh Trí về việc hỗ trợ trình dự án luật Chuyển đổi giới tính

Ngày tạo: 14/07/2023 05:12:29 CH

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí, Trưởng Ban soạn thảo dự án Luật Chuyển đổi giới tính phát biểu.

Dung lượng: 812,49kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất