Sáng 12/7/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 và tháng 6/2023


Tên album
Sáng 12/7/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 và tháng 6/2023
Nội dung mô tả
Ngày tạo
12/07/2023 7:00:23 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 và tháng 6/2023

Ngày tạo: 12/07/2023 07:06:29 CH

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 và tháng 6/2023

Dung lượng: 597,78kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 và tháng 6/2023

Ngày tạo: 12/07/2023 07:06:29 CH

Dung lượng: 803,18kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 và tháng 6/2023

Ngày tạo: 12/07/2023 07:06:29 CH

Dung lượng: 972,64kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 và tháng 6/2023

Ngày tạo: 12/07/2023 07:06:29 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,01MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 và tháng 6/2023

Ngày tạo: 12/07/2023 07:06:29 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,21MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 và tháng 6/2023

Ngày tạo: 12/07/2023 07:06:29 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,13MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất