Sáng 26/5/2023: Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)


Tên album
Sáng 26/5/2023: Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
26/05/2023 8:59:14 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Ngày tạo: 26/05/2023 09:00:50 SA

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Dung lượng: 262,34kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Ngày tạo: 26/05/2023 09:00:50 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 878,70kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Ngày tạo: 26/05/2023 10:12:17 SA

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn

Dung lượng: 252,08kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Ngày tạo: 26/05/2023 10:12:17 SA

Đại biểu Nguyễn Hải Dũng - Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định

Dung lượng: 276,34kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Ngày tạo: 26/05/2023 10:12:17 SA

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định

Dung lượng: 306,40kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Ngày tạo: 26/05/2023 10:12:18 SA

Đại biểu Lê Xuân Thân - Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa

Dung lượng: 239,09kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất