Sáng 26/5/2023: Quốc hội nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh


Tên album
Sáng 26/5/2023: Quốc hội nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung mô tả
Ngày tạo
26/05/2023 8:52:33 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 26/05/2023 08:57:31 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp

Dung lượng: 246,99kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 26/05/2023 08:57:31 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp

Dung lượng: 253,91kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 26/05/2023 08:57:31 SA

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh

Dung lượng: 308,31kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 26/05/2023 08:57:31 SA

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh

Dung lượng: 311,61kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 26/05/2023 08:57:31 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 879,26kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 26/05/2023 08:57:31 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1.018,41kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất