Chiều 25/5/2023: Quốc hội nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)


Tên album
Chiều 25/5/2023: Quốc hội nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
25/05/2023 2:15:02 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Ngày tạo: 25/05/2023 02:23:19 CH

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp

Dung lượng: 258,68kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Ngày tạo: 25/05/2023 02:23:19 CH

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình tại phiên họp

Dung lượng: 281,51kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Ngày tạo: 25/05/2023 02:23:19 CH

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình tại phiên họp

Dung lượng: 313,31kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Ngày tạo: 25/05/2023 02:48:03 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo thẩm tra tại phiên họp

Dung lượng: 265,08kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Ngày tạo: 25/05/2023 02:48:03 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo thẩm tra tại phiên họp

Dung lượng: 314,17kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất