Sáng 24/5/2023: Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)


Tên album
Sáng 24/5/2023: Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/05/2023 9:27:05 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Ngày tạo: 24/05/2023 09:30:55 SA

Đại biểu Phạm Thị Kiều - Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông

Dung lượng: 233,96kB

Tải ảnh gốc

Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Ngày tạo: 24/05/2023 09:30:55 SA

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

Dung lượng: 230,41kB

Tải ảnh gốc

Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Ngày tạo: 24/05/2023 09:30:55 SA

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

Dung lượng: 766,59kB

Tải ảnh gốc

Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Ngày tạo: 24/05/2023 09:30:55 SA

Đại biểu Dương Tấn Quân - Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Dung lượng: 340,08kB

Tải ảnh gốc

Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Ngày tạo: 24/05/2023 09:30:55 SA

Đại biểu Lê Thị Song An - Đoàn ĐBQH tỉnh Long An

Dung lượng: 267,16kB

Tải ảnh gốc

Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Ngày tạo: 24/05/2023 09:30:55 SA

Một số hình ảnh tại phiên họp

Dung lượng: 247,83kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất