Sáng 24/5/2023: Quốc hội nghe Báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021


Tên album
Sáng 24/5/2023: Quốc hội nghe Báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/05/2023 9:02:01 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội nghe Báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

Ngày tạo: 24/05/2023 09:04:20 SA

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

Dung lượng: 272,12kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

Ngày tạo: 24/05/2023 09:04:20 SA

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

Dung lượng: 284,44kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

Ngày tạo: 24/05/2023 09:04:20 SA

Một số hình ảnh tại phiên họp

Dung lượng: 849,27kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

Ngày tạo: 24/05/2023 09:04:20 SA

Một số hình ảnh tại phiên họp

Dung lượng: 1,00MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

Ngày tạo: 24/05/2023 09:04:20 SA

Một số hình ảnh tại phiên họp

Dung lượng: 965,13kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội nghe Báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

Ngày tạo: 24/05/2023 09:04:20 SA

Một số hình ảnh tại phiên họp

Dung lượng: 932,45kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất